Toegangscontrole Systemen
U wilt weten wie er wanneer in het gebouw is. Welke ruimtes veelvuldig worden gebruikt en welke niet, waar de grootste stroom van mensen langskomt. Het toegangscontrolesysteem herkent de sleutel, druppel of kaart, bepaalt of deze gebruiker voor die plaats en tijd geautoriseerd is en verleent dan wel of niet toegang. U kunt zelf exact bepalen hoe u het systeem wilt toepassen. Door het juist inrichten van zo’n toegangscontrole systeem kunt u in –en uitgangscontrole doen, maar ook bepalen wie de toegang krijgt tot bepaalde ruimtes. Op deze manier heeft u meer inzicht in het gebruik van uw gebouw en is er een extra drempel voor onbevoegden om binnen te komen.
Diverse Toegangscontrolesystemen

Er bestaan de verschillende soorten toegangscontrolesystemen. Er zijn online systemen en semi-online systemen. Bekabelde Online Toegangscontrolesysteem Het systeem voorzien van vaste bekabeling is flexibel in te richten. Toegang is snel via een centrale computer toe te wijzen aan verschillende gebruikers. Sleutel/kaarten/druppels zijn eenvoudig en snel te blokkeren, zonder de kosten die een gewone sleutel vaak met zich mee brengt. Het systeem biedt snel overzicht t.a.v. wie er wanneer en waar binnen zijn gekomen. Dit systeem biedt de mogelijkheid om bij nood –en ontruimingsplannen snel overzicht te bieden.
Onbekabelde Semi-Online Toegangscontrolesysteem De elektronische cilinders in een semi online systeem zijn flexibeler dan gewone mechanische cilinders. Er is vaak geen bekabeling nodig wat veel voordelen heeft voor de montage. Ook de beheers- en onderhoudskosten zijn vaak lager dan bij de online systemen. Indien er een sleutel wordt verloren is deze snel te blokkeren en kan men eenvoudig registeren wie waar is.